Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61847

Sist oppdatert: 2015-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 65 S (2014-2015), Innst. 257 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5862 12. mai 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)