Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61846

Sist oppdatert: 2015-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 76 S (2014-2015), Innst. 277 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5896 28. mai 2015 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (4/97) 96% (93/97) 43% (72/169)
5897 28. mai 2015 Innstillingens tilråding Ja 93% (90/97) 7% (7/97) 43% (72/169)