Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61844

Sist oppdatert: 2015-11-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 149 L (2014-2015), Innst. 36 L (2015-2016), Lovvedtak 9 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6429 24. nov 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
6430 24. nov 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)