Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61842

Sist oppdatert: 2015-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 109 L (2014-2015), Innst. 314 L (2014-2015), Lovvedtak 83 (2014-2015)

Beskrivelse: Lov om posttjenester (postloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6020 9. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
6021 9. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 40% (40/99) 60% (59/99) 41% (70/169)
6022 9. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 98% (93/95) 2% (2/95) 44% (74/169)
6023 9. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 98% (94/96) 2% (2/96) 43% (73/169)