Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61838

Sist oppdatert: 2015-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 140 S (2014-2015), Innst. 29 S (2015-2016)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn - Bjørgo i Oppland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6394 12. nov 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)