Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61837

Sist oppdatert: 2015-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 134 S (2014-2015), Innst. 393 S (2014-2015)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6324 18. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)