Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61835

Sist oppdatert: 2015-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 15 (2014-2015), Innst. 256 S (2014-2015)

Beskrivelse: Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6187 15. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)