Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61833

Sist oppdatert: 2015-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 17 (2014-2015), Innst. 350 S (2014-2015)

Beskrivelse: Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6185 15. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 43% (46/106) 57% (60/106) 37% (63/169)
6186 15. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)