Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61814

Sist oppdatert: 2015-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 69 L (2014-2015), Innst. 328 L (2014-2015), Lovvedtak 98 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6116 11. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
6117 11. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)