Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61813

Sist oppdatert: 2015-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 34 (2014-2015), Innst. 28 S (2015-2016)

Beskrivelse: Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6401 12. nov 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)