Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61811

Sist oppdatert: 2015-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 83 L (2014-2015), Innst. 287 L (2014-2015), Lovvedtak 82 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i valgloven (om ansvar for valkort mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6018 9. jun 2015 Romertall I og II Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
6019 9. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)