Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61807

Sist oppdatert: 2015-03-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 13 (2014-2015), Innst. 211 S (2014-2015)

Beskrivelse: Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5719 25. mar 2015 Forslag nr. 12 - 15 på vegne av MDG. Nei 1% (1/104) 99% (103/104) 38% (65/169)
5720 25. mar 2015 Forslag nr. 9 - 11 på vegne av SV. Nei 4% (4/104) 96% (100/104) 38% (65/169)
5721 25. mar 2015 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av MDG og SV. Nei 5% (5/104) 95% (99/104) 38% (65/169)
5722 25. mar 2015 Forslag nr. 6 på vegne av A. Nei 33% (34/104) 67% (70/104) 38% (65/169)
5723 25. mar 2015 Forslag nr. 5 på vegne av A, MDG og Sp. Nei 39% (41/104) 61% (63/104) 38% (65/169)
5724 25. mar 2015 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av A, MDG, Sp og SV. Nei 43% (45/104) 57% (59/104) 38% (65/169)
5725 25. mar 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)