Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61806

Sist oppdatert: 2016-01-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 33 (2014-2015), Innst. 103 S (2015-2016)

Beskrivelse: Norske interesser og politikk for Bouvetøya

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6849 19. jan 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)