Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61805

Sist oppdatert: 2015-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 306 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) (S-delen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6043 10. jun 2015 Forslag nr. 33 og 35 på vegne av SV. Nei 5% (5/100) 95% (95/100) 41% (69/169)
6044 10. jun 2015 Forslag nr. 32 og 34 på vegne av SV. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
6045 10. jun 2015 Forslag nr. 29 på vegne av SV. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
6046 10. jun 2015 Forslag nr. 30 og 31 på vegne av SV. Nei 45% (45/100) 55% (55/100) 41% (69/169)
6047 10. jun 2015 Forslag nr. 15, 16, 19, 25 og 27 på vegne av Sp. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
6048 10. jun 2015 Forslag nr. 13, 22, 23 og 26 på vegne av Sp. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
6049 10. jun 2015 Forslag nr. 18 på vegne av Sp. Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
6050 10. jun 2015 Forslag nr. 14, 21, 24 og 28 på vegne av Sp. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
6051 10. jun 2015 Forslag nr. 20 på vegne av Sp. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
6052 10. jun 2015 Forslag nr. 17 på vegne av Sp. Nei 45% (45/100) 55% (55/100) 41% (69/169)
6053 10. jun 2015 Forslag nr. 12 på vegne av A. Nei 38% (38/100) 62% (62/100) 41% (69/169)
6054 10. jun 2015 Forslag nr. 7, 10 og 11 på vegne av A. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
6055 10. jun 2015 Forslag nr. 2 - 6, 8 og 9 på vegne av A. Nei 45% (45/100) 55% (55/100) 41% (69/169)
6056 10. jun 2015 Romertall II. Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
6057 10. jun 2015 Romertall VIII. Ja 93% (88/95) 7% (7/95) 44% (74/169)
6058 10. jun 2015 Romertall III. Ja 62% (62/100) 38% (38/100) 41% (69/169)
6059 10. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
6060 10. jun 2015 romertallene I, IV, V, VI og VII. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)