Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61800

Sist oppdatert: 2015-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 L (2014-2015), Innst. 347 L (2014-2015), Lovvedtak 91 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6063 10. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 39% (39/100) 61% (61/100) 41% (69/169)
6064 10. jun 2015 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 44% (44/100) 56% (56/100) 41% (69/169)
6065 10. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 45% (45/100) 55% (55/100) 41% (69/169)
6066 10. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
6067 10. jun 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)