Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61799

Sist oppdatert: 2015-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 67 L (2014-2015), Innst. 245 L (2014-2015), Lovvedtak 66 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i oreigningslova

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5822 5. mai 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
5823 5. mai 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)