Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61796

Sist oppdatert: 2015-05-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 62 L (2014-2015), Innst. 244 L (2014-2015), Lovvedtak 70 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5870 19. mai 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
5871 19. mai 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)