Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61785

Sist oppdatert: 2015-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 133 S (2014-2015), Innst. 357 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap")

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6169 12. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)