Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61778

Sist oppdatert: 2015-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 119 S (2014-2015), Innst. 360 S (2014-2015)

Beskrivelse: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6329 19. jun 2015 Forslag nr. 40 på vegne av A, H, FrP, KrF, Sp, SV og V. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
6330 19. jun 2015 Forslag nr. 41 og 42 på vegne av MDG. Nei 5% (5/103) 95% (98/103) 39% (66/169)
6331 19. jun 2015 Forslag nr. 19 - 23, 26, 29 og 32 - 35 på vegne av SV. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
6332 19. jun 2015 Forslag nr. 24, 30, 31 og 36 - 38 på vegne av SV. Nei 5% (5/103) 95% (98/103) 39% (66/169)
6333 19. jun 2015 Forslag nr. 39 på vegne av SV. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
6334 19. jun 2015 Forslag nr. 25, 27 og 28 på vegne av SV. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
6335 19. jun 2015 Forslag nr. 16 på vegne av Sp. Nei 7% (7/103) 93% (96/103) 39% (66/169)
6336 19. jun 2015 Forslag nr. 17 på vegne av Sp. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
6337 19. jun 2015 Forslag nr. 18 på vegne av Sp. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
6338 19. jun 2015 Forslag nr. 3, 10, 11, 13 og 15 på vegne av A. Nei 32% (33/103) 68% (70/103) 39% (66/169)
6339 19. jun 2015 Forslag nr. 12 på vegne av A. Nei 36% (37/103) 64% (66/103) 39% (66/169)
6340 19. jun 2015 Forslag nr. 4 - 8 og 14 på vegne av A. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
6341 19. jun 2015 Forslag nr. 9 på vegne av A. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
6342 19. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av A og SV. Nei 36% (37/103) 64% (66/103) 39% (66/169)
6343 19. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
6344 19. jun 2015 Stor bokstav A, B, og C. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)