Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61765

Sist oppdatert: 2015-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 132 S (2014-2015), Innst. 354 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6129 11. jun 2015 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 3% (3/99) 97% (96/99) 41% (70/169)
6130 11. jun 2015 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 20% (20/99) 80% (79/99) 41% (70/169)
6131 11. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 97% (90/93) 3% (3/93) 45% (76/169)