Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61759

Sist oppdatert: 2015-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 371 S (2014-2015)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6309 18. jun 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)