Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61751

Sist oppdatert: 2015-03-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 55 S (2014-2015), Innst. 206 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 188/2014 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/50/EU om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5701 25. mar 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)