Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61749

Sist oppdatert: 2015-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 53 S (2014-2015), Innst. 234 S (2014-2015)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5819 5. mai 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)