Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61695

Sist oppdatert: 2015-05-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 240 S (2014-2015)

Beskrivelse: Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5891 26. mai 2015 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)