Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61694

Sist oppdatert: 2015-05-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 214 S (2014-2015)

Beskrivelse: Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5866 19. mai 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (72/169) 57% (97/169) 0% (0/169)
5867 19. mai 2015 Forslag nr. 2 på vegne av KrF og MDG. Nei 49% (83/169) 51% (86/169) 0% (0/169)
5868 19. mai 2015 Forslag nr. 3 på vegne av V. Ja 54% (92/169) 46% (77/169) 0% (0/169)
5869 19. mai 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)