Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61679

Sist oppdatert: 2016-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:50 L (2014-2015), Innst. 298 L (2015-2016), Lovvedtak 84 (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Michael Tetzschner, Helge André Njåstad, Kenneth Svendsen, Geir S. Toskedal og André N. Skjelstad om endring i valgloven. Beslutningen om valg skal holdes over én eller to dager skal kunne treffes av bystyre/kommunestyre som alminnelig flertallsvedtak

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7520 7. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP, KrF og V. Ja 57% (59/104) 43% (45/104) 38% (65/169)
7521 7. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 56% (57/102) 44% (45/102) 40% (67/169)
7522 7. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)