Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61619

Sist oppdatert: 2015-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2014-2015), Innst. 272 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartementet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5933 2. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall I Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
5934 2. jun 2015 Innstillingens tilråding romertall II Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)