Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61611

Sist oppdatert: 2015-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 215 S (2014-2015)

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne oversendt fra Stortingets møte 18. desember 2014: Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om videre utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en fornybar energibase og nye næringsveier

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5762 14. apr 2015 Forslag nr. 1 på vegne av MDG. Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
5763 14. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)