Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61551

Sist oppdatert: 2014-12-17 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2014-2015), Innst. 130 S (2014-2015)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartement-delen)

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger