Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61539

Sist oppdatert: 2015-03-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 46 LS (2014-2015), Innst. 184 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) og samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5673 17. mar 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)