Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61536

Sist oppdatert: 2015-03-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 L (2014-2015), Innst. 170 L (2014-2015), Lovvedtak 43 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5621 5. mar 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
5622 5. mar 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)