Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61529

Sist oppdatert: 2015-04-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 42 L (2014-2015), Innst. 225 L (2014-2015), Lovvedtak 63 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5799 28. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
5800 28. apr 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)