Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61526

Sist oppdatert: 2015-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 10 (2014-2015), Innst. 226 S (2014-2015)

Beskrivelse: Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5769 14. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)