Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61491

Sist oppdatert: 2017-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 115 L (2013-2014), Innst. 176 L (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll, behandling av personopplysninger og unntak fra lovens motorvognbegrep)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8678 23. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)