Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61464

Sist oppdatert: 2014-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 S (2014-2015), Innst. 108 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF - finansielle rammer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5369 11. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)