Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61461

Sist oppdatert: 2014-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 S (2014-2015), Innst. 124 S (2014-2015)

Beskrivelse: Tillegg til Prop. 36 S (2014-2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5487 18. des 2014 Alternativt mellom Presidentens forslag om ikke-behandling og Forslag om oversendelse til komite. Nei 47% (50/107) 53% (57/107) 37% (62/169)
5488 18. des 2014 Alternativt mellom Presidentens forslag om ikke-behandling og Forslag om oversendelse til komite. Ja 53% (57/107) 47% (50/107) 37% (62/169)
5489 18. des 2014 Forslag nr. 3, 4 og 6 på vegne av SV. Nei 5% (5/107) 95% (102/107) 37% (62/169)
5490 18. des 2014 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 38% (41/107) 62% (66/107) 37% (62/169)
5491 18. des 2014 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (46/107) 57% (61/107) 37% (62/169)
5492 18. des 2014 romertallene I, II, III, IV, V, VI og VII. Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)