Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61457

Sist oppdatert: 2015-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 260 S (2014-2015)

Beskrivelse: Om Telenors håndtering i VimpelCom-saken og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5909 1. jun 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (167/167) 0% (0/167) 1% (2/169)