Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61413

Sist oppdatert: 2014-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 70 S (2014-2015)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5336 10. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)