Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61405

Sist oppdatert: 2015-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 35 L (2014-2015), Innst. 253 L (2014-2015), Lovvedtak 69 (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5842 7. mai 2015 Forslag nr. 3 på vegne av V, SV og MDG Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
5843 7. mai 2015 Forslag nr. 4 på vegne av SV og MDG. Nei 5% (5/103) 95% (98/103) 39% (66/169)
5844 7. mai 2015 Stor bokstav A, romertall I, § 4 a, første og annet ledd Ja 90% (92/102) 10% (10/102) 40% (67/169)
5845 7. mai 2015 Forslag nr. 2 på vegne av H, FrP og Sp. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)
5846 7. mai 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og V. Nei 46% (47/103) 54% (56/103) 39% (66/169)
5847 7. mai 2015 Stor bokstav A, romertall I Ny § 4 b Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
5848 7. mai 2015 Stor bokstav A, resten av romertall I, samt romertall II og III Ja 90% (91/101) 10% (10/101) 40% (68/169)
5849 7. mai 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 90% (86/96) 10% (10/96) 43% (73/169)
5850 7. mai 2015 Stor bokstav B, romertall V Nei 50% (51/103) 50% (52/103) 39% (66/169)
5851 7. mai 2015 Stor bokstav B, romertallene II og III Ja 89% (91/102) 11% (11/102) 40% (67/169)
5852 7. mai 2015 Stor bokstav B, romertallene I og IV Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)