Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61402

Sist oppdatert: 2015-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 8 (2014-2015), Innst. 222 S (2014-2015)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5764 14. apr 2015 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av MDG. Nei 1% (1/99) 99% (98/99) 41% (70/169)
5765 14. apr 2015 Forslag nr. 4 på vegne av SV. Nei 5% (5/99) 95% (94/99) 41% (70/169)
5766 14. apr 2015 Forslag nr. 3 på vegne av V. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
5767 14. apr 2015 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF og SV. Nei 10% (10/99) 90% (89/99) 41% (70/169)
5768 14. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)