Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61369

Sist oppdatert: 2015-04-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 16 (2014-2015), Innst. 217 S (2014-2015)

Beskrivelse: Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5802 30. apr 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)