Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61364

Sist oppdatert: 2014-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2014-2015), kap. 3595, Innst. 75 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5254 5. des 2014 Instillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)