Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61363

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2014-2015), kap. 542, Innst. 117 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5469 16. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)