Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61359

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2014-2015), kap. 456 og 3456, Innst. 116 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5470 16. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)