Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61341

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 32 S (2014-2015), Innst. 118 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5467 16. des 2014 romertallene I, II, III, IV, V og VI. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
5468 16. des 2014 Romertall VII. Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)