Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61339

Sist oppdatert: 2014-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2014-2015), unntatt kap. 926, Innst. 96 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5365 11. des 2014 Romertall I Kap 2421 post 70 Ja 62% (64/104) 38% (40/104) 38% (65/169)
5366 11. des 2014 romertallene I og II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)