Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61336

Sist oppdatert: 2014-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 25 S (2014-2015), Innst. 109 S (2014-2015), kap. 222, 225-228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222, 3225, 3230, 3256, 5310 og 5617

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5476 16. des 2014 Instillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)