Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61335

Sist oppdatert: 2014-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 31 S (2014-2015), unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 87 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5348 10. des 2014 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)