Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 61334

Sist oppdatert: 2014-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2014-2015), unntatt kap. 542 og 3595, Innst. 106 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5406 12. des 2014 Komiteens tilråding. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)