Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 61332

Sist oppdatert: 2014-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2014-2015), unntatt kap. 456, 490, 491, 3456 og 3490, Innst. 120 S (2014-2015)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
5384 12. des 2014 Komiteens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)